Semua informasi mengenai Desa Tambakmekar

Kesenian Desa Tambakmekar

Sisingaan

Budaya Sisingaan di Subang sangat dipengaruhi oleh sebuah sanggar yang terbilang sangat terkenal hingga membawa kesenian sisingaan ini ke mancanegara. Setiawargi yang terletak di Dusun Patrol Desa Tambakmekar yang dipimpin oleh Ukat Mulyana yang akrab dipanggil dengan sebutan “Pak Robot”.

Sisingaan memiliki makna  perjuangan pada masa penjajahan Belanda yang dilakukan oleh Masyarakat Subang , semangat perjuangan yang dibatasi oleh tirani penjajah selama 350 tahun tersebut disampaikan melalui tarian Sisingaan.

Tarian Sisingaan terdiri dari 4 orang yang memanggul sebuah boneka Singa, yang biasanya diduduki oleh satu orang anak kecil. Boneka singa melambangkan penjajah yang menindas Pribumi yang dilambangkan dengan 4 orang pemanggul boneka yang diatas nya merupakan anak kecil yang dilambangkan sebagai generasi muda yang akan meneruskan perjuangan dalam mengusir penjajah. Sisingaan juga diiringi oleh musik pencak silat yang melambangkan sebuah semangat perjuangan.

Ada 7 alat musik yang menjadi pengiring tarian Sisingaan , diantaranya Gendang anak, gendang indung, Goong besar,goong kecil,kentung,boning,kecreg,dan trompet.dan sinden.

Pada masa sekarang, Sisingaan hanya diperuntukkan untuk acara Khitanan,pernikahan,ulang tahun desa, dan Ruwatan Bumi.


Tagonian

Tagonian merupakan kesenian yang bernafaskan Islam di desa Tambakmekar, kesenian ini merupakan sebuah kesenian rebana yang berisikan pujian-pujian kepada Tuhan yang maha esa serta shalawat yang ditujukan kepada nabi Muhammad SAW. Kesenian ini biasanya diadakan pada acara-acara tertentu keislaman seperti Maulid Nabi, Tahun Baru Islam, Isra’Miraj, serta satu hari sebelum Ruwatan Bumi. Kesenian ini dimulai semenjak tahun 1980’an menandai berakhirnya mitos-mitos yang dianut oleh penduduk desa Tambakmekar. Tagonian beranggotakan ibu ibu pengajian di mesjid-mesjid tertentu yang jumlah personelnya +-15 orang yang terdiri dari 10 orang pemegang instrumen musik (kecreg,ngocog,bass,koteg) , sisanya adalah vokal dan backing vocal.

video kesenian tagonian

2 Responses to “Kesenian Desa Tambakmekar”

Leave a Reply