Desa Cibeusi, Kecamatan Ciater terbagi menjadi 4 dusun yaitu dalam 1 dusun terdiri dari 2 RW dengan total RW sebanyak 7 dan RT 23.

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Gambar Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Cibeusi

Daftar nama RW dan RT di Desa Cibeusi :

1.   RW 01 = Pak Mayub

RT 01 = Pak Samin

RT 02 = Pak Didi

RT 03 = Pak Katib

RT 04 = Pak Tatang

RT 05 = Pak Aep Saepudin

2. RW 02 = Pak Kapud

RT 06 = Pak Suhlan

RT 07 = Bu Rum

RT 08 =  —-

RT 09 = Pak Sanib

3. RW 03 = Pak Sarmin

RT 14 = Pak Lili

RT 15 = Pak Jejen

4. RW 04 = Pak Bonib

RT 17 = Pak Amir

RT 18 =  Pak Sumid

RT 19 =  Pak Tardi

5. RW 05 = Pak Kardun

RT 12 = Pak Tarwan

RT 13 = Pak Agus

RT 23 = Pak Sultib

6. RW 06 = Pak Aja

RT 16 = Pak Rahmat

RT 21 = Pak Atib

7. RW 07 = Pak Gase

RT 10 = Pak Sahlan

RT 11 = Pak Icha

RT 20 = Pak Mahub

RT 22 =

RT 23 =