My Script (for R)

What is R? / Naon ari R teh?

What is script and its relationship with Biostatistics?/ Naon hubunganana Script jeung biostatistika

What is the importance of Biostatistics? Naon perluna urang jeung biostatistika?

Symbol meaning / Kamus simbol:

# : this is a label sign for each line, every line start with it means that line is not a code, it is an explanation of the code below it.

#: Upami anjeun ningal ieu simbol pager, hartosna baris/tulisan anu dikawitan ku simbol eta sanes kode parentah, nanging katerangan kangge kode di handapna / di sampingna.

# looking the existing directory / ningal direktori kerja

getwd()

# setting the working directory / nangtoskeun atanapi ngarobih direktori kerja

setwd(“/Users/dwiagustian/data”)

#read the data with csv format / maca data dina format csv
dsf3 <- read.csv(‘/Users/dwiagustian/data/ds_h3.csv’) #H3N2

#summary of the data
summary(dsf3)

Untuk lebih lengkapnya, saya telah membuat satu website khusus yang berisikan koleksi kode R ada DISINI